fbpx

Nadzór, audyty, kontrola budowlana

  • Home
  • /
  • Oferta
  • /
  • Nadzór, audyty, kontrola budowlana

Nadzór, audyty, kontrola budowlana

Nadzór budowlany prowadzony przez Moderne Investering to gwarancja prawidłowo wykonanej inwestycji. Czuwamy nad jej przebiegiem od rozpoczęcia realizacji projektu koncepcyjnego aż po zakończenie prac budowlanych, a także oferujemy profesjonalne audyty budowlane i energetyczne po finalizacji inwestycji. Kadra wykwalifikowanych inspektorów przeprowadzi kompletną weryfikację prac, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Znamy prawo budowlane od podszewki

W trosce o interesy naszych klientów kontrolujemy przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, by należący do inwestora obiekt powstawał z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Do naszych zadań należy również kontrola dokumentów, pozwoleń i uprawnień oraz czuwanie nad tym, by wynajęta firma budowlana działała profesjonalnie i zgodnie z wytycznymi. Wykrywamy wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego i podejmujemy odpowiednie kroki w przypadku nieprawidłowych działań mogących szkodzić zdrowiu lub życiu ludzi, a także bezpieczeństwu mienia. Nadzór budowlany prowadzimy bezkompromisowo i nie uznajemy półśrodków. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie, takie jak kamery termowizyjne, dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzić kontrolę profesjonalnie, precyzyjnie i terminowo.

Fachowe przeglądy roczne i pięcioletnie

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane – właściciel lub zarządca ma obowiązek poddawania posiadanych obiektów kontrolom stanu technicznego, w tym przeglądom rocznym i pięcioletnim:

  • Przeglądy roczne – kontrolujemy elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy czynników atmosferycznych, a także instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz instalacje gazowe i przewody kominowe.
  • Przeglądy pięcioletnie – obejmują sprawdzenie elementów kontrolowanych podczas przeglądów rocznych, a dodatkowo również przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przegląd estetyki obiektu, a także przegląd oporności instalacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wszystkie działania wchodzące w skład przeglądów rocznych i pięcioletnich mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. Profesjonalna kontrola budowlana to również gwarancja komfortu dla właścicieli i zarządców budynku oraz pracowników i klientów firmy. Po przeprowadzeniu kontroli wystawiamy protokół przeglądu budynku wraz z dokumentacją fotograficzną.