07
mar

Przeglądy jednoroczne i pięcioletnie – na czym to polega?

Zarządzając budynkiem, należy pamiętać nie tylko o regularnych opłatach i aktualnych umowach z najemcami, lecz również o okresowych kontrolach, których wymaga aktualne prawo budowlane. Sprawdź, czym są przeglądy jednoroczne i pięcioletnie i kto jest zobowiązany do ich przeprowadzania.

Kto ma obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów?
Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obowiązek przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów nałożony jest na właścicieli i zarządców nieruchomości, z wyłączeniem właścicieli i zarządców obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. Pozostałe osoby są zobowiązane do przeprowadzania okresowych kontroli nieruchomości.

 • Jakie elementy należy sprawdzać podczas okresowych przeglądów?
  Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego:
  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Co najmniej raz na 5 lat ustawa nakłada również obowiązek sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania:

 • obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu i jego otoczenia,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
 • Kto przeprowadza okresowe kontrole?
  Przeglądy przeprowadzane są przez osoby z uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności. Ustawa jednoznacznie wskazuje, że kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz gazowych mogą być wyłącznie przeprowadzane przez specjalistów z kwalifikacjami do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych i gazowych. Z kolei kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadza mistrz w rzemiośle kominiarskim lub osoby z uprawnieniami budowlanymi specjalizujące się w dziedzinie kominiarstwa. Uprawnienia do przeprowadzania kontroli stanu technicznego budowli piętrzących mają również upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.